Ołów

Ołów znajdziemy w takich przedmiotach jak:

  • akumulatory samochodowe,
  • baterie,
  • aparatury chemiczne,
  • elementy konstrukcyjne,
  • kable.

OŁÓW (Pb) Ołów jest metalem niereaktywnym, otrzymywanym z rudy. Wysoka gęstość ołowiu, bo aż 11,3 g/cm3 i jego niska temperatura topnienia 327,40 °C , znacząco wpływają na jego użyteczność i niski koszt. Ołów zaliczany jest do metali nieżelaznych.

Kolorystyka ołowiu zależy od temperatury, w wyższej jest biało- niebieska, zaś na powietrzu matowieje do szarości. Pod koniec XIX wieku zauważono, że opisywany metal jest szkodliwy dla człowieka, w związku z tym został on wycofany z wielu produktów.