Cynk

Gdzie znajdziemy cynk?

  • W pokryciach dachowych,
  • W kablach,
  • W bateriach,
  • W blachach cynkowo- tytanowych.

CYNK (Zn) Otrzymuje się go metodą pirometalurgiczną, polega ona na prażeniu koncentratem, który zawiera siarczek cynku i wyrabiany jest w piecach szybowych, w których następuje skraplanie par cynku. Drugą metodą wykorzystywaną do otrzymywania cynku jest podanie roztworu kwasu siarkowego, dzięki któremu otrzymany roztwór siarczanu cynku oczyszcza się i otrzymuje się metaliczny cynk.

Metal o gęstości 2 g/cm3 i temperaturze topnienia 419,4°C. Cynk jest błękitno-białym, kruchym surowcem. Dzięki połączeniu cynku z miedzią tworzy się stop mosiądzu, z którego wytwarza się monety, łuski amunicji, czy armaturę sanitarną. Cynk najczęściej wykorzystywany jest do pokrycia blach stalowych i ochrony przed warunkami atmosferycznymi.