Aluminium

Gdzie znajdziemy aluminium?

  • W przewodach elektrycznych i transformatorach,
  • W folii aluminiowej,
  • W urządzeniach przemysłowych i sanitarnych,
  • W opakowaniach do żywności (np. puszki),
  • W profilach aluminiowych,
  • W rusztowaniach,
  • W urządzeniach domowych,
  • W urządzeniach industrialnych,
  • I wiele innych.

ALUMINIUM (Al) Metal o gęstości 2,699 g/cm³ i temperaturze topnienia 660°C. Metal lekki, wytrzymały i nierdzewiejący, służący do ciągłego poddawania w procesach recyklingu. Aluminium zaliczane jest do metali nieżelaznych.

Aluminium to stop glinu, który zawiera różne ilości zanieczyszczeń uzależnione od rodzaju jego otrzymywania. Poprzez rafinację istnieje możliwość otrzymania nawet 98% aluminium, natomiast przez elektrolizę glinu w stopionym kriolicie, aż 99,8% metalu.

Do wyprodukowania aluminium wykorzystuje się rudy boksytu, które przetwarza się w tlenek glinu, w kolejnym etapie przeprowadzany jest proces redukcji elektrolitycznej, dzięki której uzyskuje się czyste aluminium.