Formularz rekrutacyjny

  Podaj imię:

  Nazwisko:

  Podaj adres e-mail

  Podaj nr telefonu:

  Wybrane stanowisko:

  Załącz CV :

  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "ROOD": oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Izamet Olszewscy Sp. z o. o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 53/57, zwaną dalej "Izamet Olszewscy", moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu rekrutacji na wybrane stanowisko.