Czym jest BDO?

BDO- Baza Danych Odpadowych, to stworzony przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny system, który ma na celu zwiększenie kontroli wytwarzanych i przetwarzanych odpadów oraz jest sposobem ich zagospodarowania przez przedsiębiorców.

Obowiązkowa rejestracja przedsiębiorstwa w bazie BDO, ma na celu zniwelowanie bezprawnie wyrzucanych odpadów w lasach, przy drogach, czy przy osiedlowych pojemnikach na śmieci. Do niedawna nie podlegało to kontroli, ale zwiększające się nielegalne składowiska odpadów, przyczyniły się do zanieczyszczenia naszej planety.

Wpis do rejestru BDO został wprowadzony na mocy ustawy o odpadach, z 2012 roku i z jej zapisami prowadzony jest, w formie systemu teleinformatycznego, jest on obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw i firm ,w których wytwarzane są odpady. Ostatecznie rejestr został uruchomiony w roku 2018, przez Ministerstwo Środowiska.

KTO MUSI ZAREJESTROWAĆ SIĘ W BDO?

Od stycznia 2020 r. obowiązek wpisu do Bazy Danych Odpadowych mają:

 • przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
 • przedsiębiorcy produkujący, lub importujący opakowania na terenie Unii Europejskiej,
 • wytwarzający produkty w opakowaniach takich jak: baterie, sprzęty elektryczne i elektroniczne, oleje.

KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI?

Zwolnieni z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych są:

 • rolnicy, którzy wytwarzają odpady na ziemi poniżej 75 hektarów,
 • podmioty, które prowadzą działalność w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorstwem wykorzystującym odpady na własne potrzeby,
 • przedsiębiorcy transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • podmioty posiadające ziemię przeznaczoną do uprawy roślin, kompostu i pasz.

ZAPAMIĘTAJ!

 • wpis do rejestru BDO przedsiębiorca powinien uzyskać przed rozpoczęciem działalności,
 • na wpisanie firmy do rejestru BDO Marszałek województwa ma 30 dni,
 • rejestracja jest możliwa tylko on- line, poprzez stronę ww.rejestr-bdo.mos.gov.pl,
 • koszt rejestracji to 100zł dla mikro przedsiębiorców i 300zł dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • brak obowiązkowego wpisu do BDO wiąże się z karą, od 100zł do 1 mln zł, kara obejmuje również brak przechowywania dokumentów przez ich określony czas,
 • przedsiębiorstwo wpisane do BDO uzyskuje numer rejestrowy, który należy umieszczać na dokumentach i kartach przekazania odpadów,
 • wpis do rejestru BDO wiąże się również ze sporządzaniem sprawozdań o wytwarzanych odpadach.